Info van AZ St Augustinus te Wilrijk

Wat zijn stembandknobbels

Stemplooiknobbels of noduli zijn de frequentste oorzaak van stemproblemen bij kinderen. Het zijn kleine verdikkingen op de vrije stembandrand, meestal symmetrisch op beide stembanden, vaak op de overgang tussen voorste 1/3 en achterste 2/3 van de vrije stembandrand. Microscopisch is er een verdikking in de oppervlakkige laag van de lamina propria.

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN?

Stembandnoduli geven aanleiding tot dysphonie of heesheid.

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

Noduli ontstaan door chronisch stemmisbruik en veroorzaken dan een hese, vaak zwakke stem als gevolg van onvolledige glottissluiting (stembandsluiting) tijdens fonatie. Bij fonatie sluit de glottis niet anterior en posterior van de knobbeltjes. De NKO-arts noemt dit ook een zandloperfiguur.

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD?

De diagnose wordt gesteld door een (video)laryngostroboscopisch onderzoek ofwel een indirecte laryngoscopie. Dit kan gebeuren met een flexibele scoop via de neus of een rigiede scoop via de mond. Bijkomend wordt er vaak een kwalitatief stembandonderzoek uitgevoerd.

WAT ZIJN DE BEHANDELINGSOPTIES?

Behandeling bestaat uit het voorkomen van stemmisbruik, soms logopedische behandeling. Tijdens stemmutatie in de puberteit is er spontane verbetering te verwachten. Chirurgische resectie is enkel geïndiceerd wanneer de heesheid het functioneren van het kind ernstig belemmert.

HOE IS DE EVOLUTIE?

Tijdens stemmutatie in de puberteit is er spontane verbetering te verwachten en dit voornamelijk bij jongens.