De amandelen (tonsillen) en hun functie

 De (keel-)amandelen of tonsillen zitten links en rechts achteraan in de keel. Ze bestaan uit lymfeklierweefsel en zijn een onderdeel van het lymfekliersysteem. Dit vangt zoveel mogelijk binnendringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk.  Toch heeft het verwijderen van amandelen geen merkbaar gevolg bij het bestrijden van infecties. De amandelen zijn immers maar een klein gedeelte van het totale lymfekliersysteem van het gehele lichaam.    Bovendien bevind zich in de mond-keelholte ook lymfeklierweefsel in het slijmvlies van het weke verhemelte en in de zij- en achterwand van de keel zodat voldoende afweerfunctie overblijft.

 Wanneer worden amandelen verwijderd?

 De meest voorkomende redenen om amandelen te verwijderen:

-herhaaldelijk optredende acute ontstekingen van de amandelen (angina of acute tonsillitis)

-abcesvorming met ophoping van etter in het weefsel rond de amandel (peritonsillair abces)

-belemmering van de ademhaling door de grote omvang van de amandelen. Dit komt vooral ’s nachts voor, in liggende houding.

Bij kinderen worden vaak terzelfdertijd poliepen verwijderd (adenotomie).

 De dag van de ingreep

 Uw kind dient ’s ochtends nuchter te zijn. Dit betekent dat het niet meer mag eten of drinken vanaf middernacht.     U wordt samen met uw kind verwacht aan het onthaal van het chirurgisch dagcentrum op het afgesproken uur. Na de inschrijving mag u met uw kind mee binnengaan, hem/haar helpen zich te ontkleden, en bij hem/haar blijven in het operatiekwartier tot hij/zij verdoof wordt.

In de operatiezaal brengt de anesthesist (slaapdokter) uw kind in slaap door het in een maskertje te laten blazen. Nadien wordt een infuus aangelegd.              De amandelen worden verwijderd door ze stapsgewijze los te maken. Bloedvaatjes die aanleiding geven tot bloeding, worden dichtgeschroeid. Na de ingreep blijft uw kind nog enige tijd (soms enkele uren) op de ontwaakkamer. Ook hier mag u bij uw kind zijn. Daarna gaan uw kind en u naar de naverblijfzone tot uw kind klaar is voor vertrek (meestal rond 16u). op het moment van uw vertrek dient u zich nog even af te melden aan het onthaal.

Als uw kind niet wil drinken, als er koorts is, of als er een nabloeding is opgetreden, moet uw kind soms toch één of enkele nachten in het ziekenhuis blijven.

 Pijnstillers

 Na het verwijderen van de amandelen heeft uw kind nog enkele dagen keelpijn, vooral bij het slikken. Hiervoor stellen wij volgend pijnschema voor, dat de anesthesisten i.s.m. de kinderartsen hebben opgesteld. Gebruik in geen geval aspirine-bevattende geneesmiddelen (Aspirine,Aspro,…) omdat deze een versterkte neiging tot bloeden veroorzaken.

 ofwel Dafalgan suppo om de 8 uur:

-baby (4 tot 7 kg): 80 mg

-klein kind (8 tot 14 kg): 150 mg

-groot kind (15 tot 30 kg): 300 mg

-tieners en volwassenen (>30 kg): 600 mg

ofwel Dafalgan siroop 30 mg/ml om de 8 uur:

-baby (4 tot 7 kg): ½ maatlepel

-klein kind (8 tot 14 kg): 1 maatlepel

-groot kind (15 tot 20 kg): 1,5 maatlepel

-groot kind (21 tot 30 kg): 2 maatlepels

-tieners en volwassenen (>30 kg): Dafalgan 500

Indien nodig mag u dit combineren met Junifen Siroop 10 mg/kg, om de 8 uur. Volg de instructies van de bijsluiter over de doseerspuit (maximaal 10 ml per dosis).

 Nazorg

 De eerste dagen na de ingreep dient u erop te letten dat uw kind zeker voldoende drinkt. De avond na de ingreep en de eerste dag na de ingreep kan u ook koud en zacht voedsel geven: ijsjes, yoghurt, pudding,… .  Vanaf de tweede dag mag het voedsel wat warmer maar nog steeds zacht zijn. Frieten en broodkorsten zijn de eerste week te mijden.na een week kan u geleidelijk terug overschakelen op normale voeding.

De eerste weken na de ingreep is er een wit-geel beslag in de keel zichtbaar. Dit is een normaal verschijnsel en geen teken van infectie.

Vooral wanneer de grote tonsillen werden verwijderd, is het mogelijk dat de klank van de stem iets veranderd. Ook dit is meestal een normaal verschijnsel te wijten aan een verandering van de resonantiekarakteristieken van de mondholte.

Daar uw kind slechts één dag in het ziekenhuis blijft, raden we een controle aan door de huisarts of de kinderarts één of twee dagen na de ingreep. Hij zal nagaan of de pijn voldoende onder controle is en of de wondgenezing normaal verloopt.   Een controle bij uw NKO-arts (Neus-, Keel- en oorarts) wordt voorzien na ongeveer een week.

 Wat te doen bij koorts of bij bloeding na de ingreep?

 Koorts na de ingreep is niet normaal. Daarom dient u in geval van koorts (>38°) de huisarts te raadplegen. Indien en na de ingreep rood bloed in de mond komt, is een controle bij de NKO-arts aangewezen. Indien u geen NKO- arts kan bereiken, kan u zich via spoedgevallen melden.

 Wanneer terug naar school?

 Meestal kan uw kind na vijf tot zeven dagen terug naar school gaan.

 Tot slot

 Het is niet mogelijk in deze bijlage alle details voor elke situatie te beschrijven. Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om nadere uitleg te vragen aan uw NKO-arts.

 Nuttige telefoonnummers

 Chirurgisch dagcentrum

·        Algemeen nummer      052 25 22 00

·            Ontslagzone  052 25 22 08 of     052 25 22 07

Spoedafdeling 052 25 25 25