Hoe gehoorschade voorkomen?

Professionele gehoorbescherming.

Wetgeving geluidsnormen

Bij plotse doofheid kan het aangewezen zijn dat u een Hyperbare Zuurstof-therapie volgt.

Link naar website patiëntenvereniging

Brochure voor leerkrachten

Link naar website Anders Horen Samen Aanpakken

Link naar website Onafhankelijk Informatie Centrum voor  Cochleair Implant