Attesten

Attesten

Voorschrift hoortoestel:


Om een geldig voorschrift voor proefaanpassing van een hoortoestel af te kunnen leveren is er een onderzoek van het oor en het gehoor nodig. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Indien u minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en er toen een gehoortest is afgenomen, kan dit voorschrift telefonisch aangevraagd worden. Het wordt dan via de post verstuurd. Gelieve bij aanvraag steeds de naam en geboortedatum van de patiënt te vermelden


Voorschrift logopedisch bilan:


Om een geldig voorschrift voor een logopedisch bilan te kunnen maken is er steeds een onderzoek van de patiënt nodig. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Nadien bezorgt u of de logopedist(e) ons het verslag van het logopedisch onderzoek. Dit kan via de post. Het voorschrift voor de logopedische therapie kan dan opgemaakt worden en wordt u via de post bezorgd.


Aanvraag Fonds voor beroepsziekten:


Om de aanvraag te kunnen invullen is er  een gehoortest nodig. U dient hiervoor dus een afspraak te maken.

Indien u minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en er toen een gehoortest is afgenomen , kan dit via de post verstuurd worden. Gelieve steeds de naam  en geboortedatum van de patiënt te vermelden.


Formulieren     invullen naar aanleiding van verzekering ivm hospitalisatie:


Deze mogen steeds via de post verstuurd worden en zullen nadien ingevuld via de post teruggezonden worden.
Dr Geertrui Delanghe


Neus-,Keel- en Oorziekten


Revalidatie gehoor-, spraak-, taal-, stem- en leerstoornissen

www. nko bornem .be