Verwijderen poliepen

Verwijderen poliepen

De poliepen


De poliepen (=neusamandelen of adenoid) bevinden zich in de neus-keelholte, de ruimte achter de neus, boven het weke verhemelte en de huig. Aan weerszijden van de poliepen begint de buis van Eustachius, die de neus-keelholte verbindt met het middenoor.         De poliepen bestaan uit lymfeklierweefsel en zijn een onderdeel van het lymfekliersysteem. Dit vangt zoveel mogelijk binnendringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk. Toch heeft het verwijderen van de poliepen geen merkbaar gevolg bij het bestrijden van infecties.


Wanneer worden de poliepen verwijderd?


Als de poliepen chronisch ontstoken geraken of te groot worden, kunnen volgende problemen optreden:

-voortdurende of herhaalde luchtweginfecties

-voortdurende of herhaalde oorontstekingen

-             neusverstopping

-vermindering van het gehoor door vocht in het middenoor (secretoire otitis media).

In deze gevallen kunnen de poliepen verwijderd worden.


De dag van de ingreep


Uw kind dient ’s ochtends nuchter te zijn. Dit betekend dat het niet meer mag eten of drinken vanaf middernacht

U wordt samen met uw kind verwacht aan het onthaal van het chirurgisch dagcentrum op het afgesproken uur. Na de inschrijving mag u met uw kind mee binnengaan, hem/haar helpen zich te ontkleden, en bij hem/haar blijven in het operatie-kwartier tot hij/zij verdoofd wordt.

Ver volgens brengt de anesthesist (slaapdokter) uw kind in slaap door het in een maskertje te laten blazen.

De poliepen worden weggehaald langs de mond. Na de ingreep blijft uw kind nog enige tijd (soms enkele uren) in de ontwaakkamer. Ook hier mag u bij uw kind zijn.

Daarna gaan uw kind en u naar de naverblijfzone tot uw kind klaar is voor vertrek (meestal voor 14 u). op het moment van uw vertrek dient u zich nog even af te melden aan het onthaal.

Soms is er wat pijn of komt er wat bloederig slijm uit de neus of de mond. Vermits tijdens de ingreep meestal wat bloed wordt ingeslikt, kan dit nadien weer worden uitgebraakt. Het is dan donkerrood of bruinachtig van kleur.


Nazorg


De dag van de ingreep dient uw kind vooral voldoende te drinken en mag het koud en zacht voedsel nemen: ijsjes, yoghurt, pudding,… .             meestal zijn er de dag na de ingreep geen klachten meer en kan uw kind normaal eten en terug naar school gaan.

Indien er toch wat pijn zou zijn, stellen wij volgend pijnschema voor, dat de anesthesisten i.s.m. de kinderartsen hebben opgesteld. Gebruik in geen geval aspirine bevattende geneesmiddelen (Aspirine, Aspro,…) omdat aspirine een versterkte neiging tot bloeden veroorzaakt.


ofwel Dafalgan suppo om de 8 uur:

-baby (4 tot 7 kg): 80 mg

-klein kind (8 tot 14 kg): 150 mg

-groot kind (15 tot 30 kg): 300 mg

-tieners en volwassenen (>30 kg): 600 mg


ofwel Dafalgan siroop 30 mg/ml om de 8 uur:

-baby (4 tot 7 kg): ½ maatlepel

-klein kind (8 tot 14 kg): 1 maatlepel

-groot kind (15 tot 20 kg): 1,5 maatlepel

-groot kind (21 tot 30 kg): 2 maatlepels

-tieners en volwassenen (>30 kg): Dafalgan 500


Indien nodig mag u dit combineren met Junifen Siroop 10 mg/kg, om de 8 uur. Volg de instructies van de bijsluiter over de doseerspuit (maximaal 10 ml per dosis).


Een controle bij de NKO-arts (neus-, keel- en oorarts) wordt voorzien na ongeveer een week.


Wat te doen bij koorts of bij bloeding na de ingreep?


Koorts na de ingreep is niet normaal. Daarom dient u in geval van koorts (>38°) e huisarts of de kinderarts te raadplegen.

Indien er na de ingreep rood bloed in de mond of uit de neus komt, is een controle door de NKO-arts aangewezen. Indien u geen NKO-arts kan bereiken, kan u zich via de dienst spoedgevallen aanmelden.


Tot slot


Het is niet mogelijk in deze bijlage alle details voor elke situatie te beschrijven. Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om nadere uitleg te vragen aan uw NKO-arts.


 

Nuttige telefoonnummers


Chirurgisch dagcentrum


  • Algemeen nummer            052 25 22 00
  •         Ontslagzone   052 25 22 08 of          052 25 22 07


Spoedafdeling 052 25 25 25


Dr. Geertrui Delanghe
Dr Geertrui Delanghe


Neus-,Keel- en Oorziekten


Revalidatie gehoor-, spraak-, taal-, stem- en leerstoornissen

www. nko bornem .be