Special Olympics

Special Olympics: Healthy Hearing


Special Olympics is een organisatie die sport aanbiedt aan personen met een verstandelijke beperking. In België worden er elk jaar Nationale Spelen georganiseerd, waar 3.400 atleten aan deelnemen. Naast competities in 19 sporten, worden er ook tal van andere activiteiten aangeboden, waaronder een gezondheidsprogramma (Healthy Athletes Program, HAP, bijkomende info hier). HAP biedt gratis en vrijblijvende screenings aan in 7 gezondheidsdomeinen. Deze screenings worden steeds uitgevoerd door professionelen en studenten uit de desbetreffende gezondheidsdiscipline.  Eén van de gezondheidsdomeinen is Healthy Hearing. Hierbij wordt getracht de oren en het gehoor van de atleten te screenen en indien nodig door te verwijzen.


Naast de Nationale Spelen organiseert Special Olympics België ook regionale spelen. Ook hier wordt het gezondheidsprogramma aangeboden aan de atleten.


Volgende evenement:          Nationale Spelen van Special Olympics België van 21 tot 23 mei 2020 te Expo AntwerpenDr Geertrui Delanghe


Neus-,Keel- en Oorziekten


Revalidatie gehoor-, spraak-, taal-, stem- en leerstoornissen

www. nko bornem . be