Team

Dr Geertrui Delanghe


Neus-,Keel- en Oorziekten


Revalidatie gehoor-, spraak-, taal-, stem- en leerstoornissen

Dr Geertrui Delanghe

NKO-arts, revalidatie-arts

www. nko bornem .be

Mevr. Peggy Walschap

Medische secretaresse