AZ Sint Blasius, Kroonveldlaan 50, Dendermonde

Ingrepen gaan steeds door op woensdag voormiddag
en vinden plaats in het Chirurgisch Dagcentrum van het ziekenhuis.

Oren

Plaatsen trommelvliesbuisjes

Sluiten trommelvliesperforatie

Correctie afstaande oren.

Neus/sinussen

Neustussenschotcorrectie 

FESS (sinusoperatie)

Conchotomie (inbranden neusschelpen)

Keel

Tonsillectomie (verwijderen amandelen)

Adenotomie (verwijderen poliepen)

Directe laryngoscopie (stembandonderzoek)

DISE (drug Induced Sleep Endoscopy)

UPPP (snurkoperatie)