Dr.TruiDelanghe-logo-naam

Contact

Voor dringende zaken neemt u of uw huisarts best contact op met de praktijk tijdens de consultatiemomenten (zie hieronder). Dan zijn Peggy en Dr Delanghe samen in de praktijk aanwezig en beantwoorden wij uw oproep steeds persoonlijk.

In de regel worden er geen telefonische consulten gedaan. Uitzonderingen kunnen voorkomen bij patiënten die gekend zijn in de praktijk en een vraag hebben over een reeds bij ons gekend probleem.

consult momenten

Online een afspraak maken:

Veelgestelde vragen

Er is een betaalterminal aanwezig in de praktijk. Afleveren van verschillende attesten is mogelijk

Voorschrift hoortoestel:

Om een geldig voorschrift voor proefaanpassing van een hoortoestel af te kunnen leveren is er een onderzoek van het oor en het gehoor nodig. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Indien u minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en er toen een gehoortest is afgenomen, kan dit voorschrift telefonisch aangevraagd worden. Het wordt dan via de post verstuurd. Gelieve bij aanvraag steeds de naam en geboortedatum van de patiënt te vermelden

Voorschrift logopedisch bilan:

Om een geldig voorschrift voor een logopedisch bilan te kunnen maken is er steeds een onderzoek van de patiënt nodig. U dient hiervoor een afspraak te maken. Nadien bezorgt u of de logopedist(e) ons het verslag van het logopedisch onderzoek. Dit kan via de post. Het voorschrift voor de logopedische therapie kan dan opgemaakt worden en wordt u via de post bezorgd.

Hier vind je over verschillende onderwerpen een link naar betrouwbare informatie.

Gehoor
  • Hoe gehoorschade voorkomen?
  • Professionele gehoorbescherming
  • Wetgeving geluidsnormen
  • Bij plotse doofheid kan het aangewezen zijn dat u een Hyperbare Zuurstof-therapie volgt.
  • Ziekte van Menière
  • Kind met gehoorproblemen in de klas
  • Link naar website Anders Horen Samen Aanpakken
  • Link naar website Onafhankelijk Informatie Centrum voor  Cochleair Implant
Neus – Allergie
  • link
Keel – Stem
  • link
Scroll naar boven