Plaatsen trommelvliesbuisjes

Plaatsen trommelvliesbuisjes

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is, vooral bij kinderen, één van de meest voorkomende chirurgische ingrepen. Met deze bijlage willen we een aanvulling bezorgen op de informatie die u tijdens de consultatie reeds werd verstrekt.


Het oor


Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies terecht. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken de trillingen en geleiden ze naar het slakkenhuis.         In het slakkenhuis bevinden zich de zintuigcellen (haarcellen) die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar ze in ‘horen’ worden vertaald.

Het middenoor, de ruimte achter het trommelvlies, is onder normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk heeft als de buitenlucht. De druk wordt gehandhaafd via de buis van Eustachius. Deze buis, die de verbinding vormt tussen middenoor en neuskeelholte, werkt vooral op jonge leeftijd soms niet goed.


 

Wanneer wordt een trommelvliesbuisje geplaatst?


Als de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat onderdruk in het middenoor, waardoor het trommelvlies naar binnen getrokken wordt. Door de onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden. Zo raakt het middenoor gevuld met vocht in plaats van met lucht.        Dit wordt secretoire otitis media, otitis media met effusie of lijmoor genoemd. Hierdoor kan een vol, drukkend gevoel in het oor ontstaan, gehoorsverlies  en soms ook pijn. Hevige pijn en koorts kan ontstaan bij ontsteking van dit vocht (acute middenoorontsteking).

Daarnaast treedt ook gehoorverlies op omdat de geluidstrillingen door het vocht gedempt worden. Hierdoor kan ook het gedrag van uw kind veranderen: het kan luider beginnen praten of, integendeel, eerder stiller gaan praten; het kan in zichzelf gekeerd geraken.

Bij kinderen tot zes jaar komt deze aandoening veelvuldig voor en meestal aan beide oren. Vaak treedt binnen enkele weken tot maanden spontaan genezing op zonder blijvende schade.                 Als de aandoening echter langer blijft bestaan of frequent aanleiding geeft tot acute middenoorontsteking, hinderlijk gehoorverlies en/of langdurige klachten van afwijkend gedrag, kan het plaatsen van trommelvliesbuisjes zinvol zijn.      Met een trommelvliesbuisje ontstaat een open verbinding tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang zodat langs het buisje lucht in het middenoor komt. Er is geen alternatief om e functie van de buis van Eustachius te verbeteren.

De aandoening kan, hoewel duidelijk minder frequent, ook op volwassen leeftijd voorkomen.   


De dag van de ingreep


uw kind dient ’s ochtends nuchter te zijn. Dit betekent dat het niet meer mag eten of drinken vanaf middernacht.

U wordt samen met uw kind verwacht aan het onthaal van het chirurgisch dagcentrum op het afgesproken uur. Na de inschrijving mag u met uw kind mee binnengaan, hem/haar helpen zich te ontkleden, en bij hem/haar blijven in het operatiekwartier tot hij/zij verdoofd wordt.

De operatie begint met het in slaap brengen van het kind door een maskertje, waarin het moet blazen. Een infuus wordt  in de regel niet aangebracht, tenzij terzelfdertijd een andere ingreep wordt uitgevoerd. Zodra het kind slaapt, wordt een kleine snede in het trommelvlies gemaakt. Het slijm wordt uit het middenoor gezogen. In het sneetje in het trommelvlies wordt het buisje geplaatst.

Na de ingreep blijft uw kind nog enige tijd in de ontwaakkamer. Ook hier mag u bij uw kind zijn. Daarna gaan uw kind en u naar de naverblijfzone tot uw kind klaar is voor vertrek. Op het moment van uw vertrek dient u zich nog af te melden aan het onthaal.

Soms komt er na de ingreep nog wat vocht of bloed uit het oor. Dit kan enkele dagen aanhouden maar is nooit erg.


Nazorg


Uw NKO-arts zal u meestal aanraden nog enkele dagen oordruppels te gebruiken. Bij sommige kinderen veroorzaken deze oorpijn. Als dit het geval is, hoeft u ze zeker niet verder te gebruiken.

Ongeveer een week na de ingreep wordt u verwacht voor een controle bij de NKO-arts om na te gaan of het buisje op de juiste plaats blijft en open blijft.

Regelmatig ontstaat bij patiënten met een trommelvliesbuisje oorloop. Meestal geneest dit spontaan binnen enkele dagen  tot een week. Indien het oor na een week nog niet droog is, richt u zich best tot uw huisarts of kinderarts.

Hoewel de buisjes meestal na zes maanden spontaan uit het trommelvlies gesloten worden, is een regelmatige controle vereist om na te gaan of de buisjes zich normaal gedragen. Wij raden een eerste controle aan na drie maanden bij de huisarts of kinderarts en na zes maanden bij de NKO-arts. Indien de buisjes na anderhalf jaar nog niet spontaan uit het trommelvlies zijn losgekomen, zullen we ze meestal verwijderen. Kinderen moeten hiervoor vaak opnieuw in slaap worden gebracht.


Antwoorden op enkele veel gestelde vragen


Mag iemand met trommelvliesbuisjes water in de oren krijgen?


een trommelvliesbuisje heeft een dermate kleine doormeter dat alleen water onder hoge druk of water waarvan de oppervlaktespanning verlaagd is (zeepwater), naar binnen kan dringen.  Zwemmen, zelfs met het hoofd onder water, kan worden toegestaan. Diep onderwater zwemmen daarentegen of het hoofd onderdompelen in badwater is af te raden. Indien toch water door het buisje zou doordringen, zal uw kind van pijn klagen of oorloop vertonen na het zwemmen.                                   De eerste tien dagen na het plaatsen van trommelvliesbuisjes wordt best niet gezwommen.


Mag iemand met trommelvliesbuisjes vliegen?


Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. Er zullen duidelijk minder klachten optreden bij stijgen en dalen omdat de buisjes de relatieve drukschommelingen in het middenoor opvangen.


Welke verwikkelingen zijn te verwachten?


Het is niet ongewoon dat oorloop optreedt. Meestal is dit kortdurend en veroorzaakt het geen pijn of koorts. In ongeveer 2% van de gevallen zal het trommelvlies niet dichtgroeien nadat het buisje is uitgestoten. Deze complicaties moeten afgewogen worden tegen de gevolgen van het niet behandelen.


Wat zijn de gevolgen bij langdurige niet-behandelde secretoire otitis media?


De gevolgen bij langdurige niet-behandelde secretoire otitis media zijn nog steeds het onderwerp van studie. Deze gevolgen kunnen zijn: leer-, spraak-, school- en gedragsproblemen als gevolg van een tijdelijke slechthorendheid. Daarnaast kunnen blijvende trommelvlies- en middenoorbeschadigingen optreden.


Tot slot


Het is niet mogelijk in deze bijlage alle details voor elke situatie te beschrijven. Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om nadere uitleg te vragen aan uw NKO-arts.


Nuttige telefoonnummers


Chirurgisch dagcentrum


  •      Algemeen nummer     052 25 22 00         
  • Ontslagzone   052 25 22 08 of 052 25 22  07


Spoedafdeling           052 25 25 25


Dr. Geertrui Delanghe       Dr Geertrui Delanghe


Neus-,Keel- en Oorziekten


Revalidatie gehoor-, spraak-, taal-, stem- en leerstoornissen

www. nko bornem .be